Pædagogisk konsulent

Jeg hedder Dag Munk Lindemann og arbejder som pædagogisk konsulent fra indskoling til og med universitet samt voksen- og efter/videreuddannelse.

Alt mit arbejde som pædagogisk konsulent handler om forandring og konsolidering af praksis. Derfor tager mit arbejde altid udgangspunkt i stedets pædagogiske praksis.

Jeg kan bidrage på forskellige måder i jeres pædagogiske organisation alt efter, hvad der giver mening for jer.

Oplæg

Mine oplæg er aktiverende. De har til formål at udvikle og pirre den pædagogiske nysgerrighed. Dvs. at deltagerne aldrig er passive, da jeg tror på, at det største udbytte kommer gennem interaktive dynamiske processer, hvor medarbejderes og lederes viden og erfaringer bringes i spil.

Jeg gør brug af forskellige interaktive metoder både med og uden understøttelse af teknologiske midler.

Vigtigst af alt er dog, at vi har noget på hjerte. Et oplæg skal have et indhold, der kan berige og inspirere. Men vigtigst af alt, skal et oplæg give mening i den konkrete praksis. Derfor vil mine oplæg altid være tilrettelagt ud fra det, I vil.

Workshops

Hvis I vil i dybden med et tema og sætte forandringsprocesser i gang i jeres organisation, kan en workshop være et godt værktøj. Med en workshops vil I kunne arbejde hensigtsmæssigt med et givent tema med stor respekt for jeres eksisterende praksis og faglighed. Workshoppen vil blive planlagt med udgangspunkt i jeres udfordringer, forudsætninger, praksis og mål.

Udviklingsforløb

Nogle forandringer kræver at medarbejdere og ledere i længere tid faciliterer i arbejdet med gennemføre ønskede forandringer eller omstillinger. I disse forløb vil en ekstern facilitator kunne sætte nogle gode rammer, der giver mulighed for, at I som medarbejdere og ledere arbejder med udgangspunkt i jeres daglige praksis og de udfordringer og oplevelser, som præger jeres dagligdag.

Temaer

Jeg arbejder med de fleste temaer i det pædagogiske felt. Som inspiration kan jeg anbefale at arbejde med følgende temaer:

Forskning, viden og evidens
Hvad ved vi om…?

Der er stor efterspørgsel på forskningsinformeret pædagogik, undervisning og interventioner. Hvis I arbejder med at implementere eller udvikle nye tiltag i jeres pædagogiske organisation, tilbyder jeg at lave et litteraturstudie, som giver overblik over, hvad forskningen har at sige om temaet. Det er op til jer, hvad I vil vide noget om.

Hjernen i pædagogik
Kan viden om hjernen bidrage i praksis?

De seneste årtier har neurovidenskaben fået vind i sejlene, og mange søger svar på alskens spørgsmål i hjernen. Meget tyder på, at vi kan lære meget om eks. læring, kognition og adfærd ved at studere hjernen. Et andet spørgsmål er dog, hvorvidt og hvordan vi skal indrette pædagogisk praksis efter neurovidenskabelig viden.

Det er derfor vigtigt, at medarbejdere og ledere forstår, hvordan viden om hjernen på hensigtsmæssig vis kan informere praksis. På den måde kan vi undgå, at pædagogikken ikke ender i blindgyder.

Kropslig læring og den didaktiserede krop
Hvordan kan kroppen tænke, lære og undervises?

Der er ingen tvivl om, at kroppen spiller en væsentlig rolle i menneskelig kognition og læring. Men hvordan kan og bør man som underviser bringe kroppen i spil på en hensigtsmæssig måde i sin undervisningspraksis.

Historisk set har kroppen ikke altid været set som en resurse i forbindelse med de såkaldte “boglige fag”. Kroppen skulle derimod disciplineres, så den ikke forhindrede læring og koncentration. I dag ved vi dog, at kroppen ikke kun er en forhindring for læring og undervisning. Der er nemlig enorme kropslige potentialer også i de boglige fag.

Vi skal dog passe på. Kroppen kan nemlig også komme til at fylde på en uheldig måde, hvis kroppen tvinges i centrum af undervisningen. Vi ved i dag noget om, hvad der kan læres kropslig og hvordan, samt hvordan den kropslige læring kan integreres i de forskellige fag på forskellige måder på hensigtsmæssig didaktisk vis.

Omvendt skal vi nok også passe på, at kroppen ikke overdidaktiseres og -disciplineres. Vi skal altså bevæge os balanceret på forskellige akser, når vi bringer kroppen ind i det didaktiske rum.

Spil, læring og pædagogik
Kan børn lære noget af at spille brætspil eller computerspil?
Hvordan kan spil give mening pædagogisk set?

Mange børn kan lide at spille og gør det meget i fritiden. Hvis vi inddrager spil i undervisningen, skal vi tage stilling til, hvilken rolle spil kan og bør have i vores praksis. Men først og fremmest bør vi spørge os selv “hvorfor spil?”. Vi skal sammensætte vores undervisningstiltag, så de er orienteret efter skolens formål i bred forstand og den konkrete skoles formål. Dette gælder også spil, om det er “spilbaseret læring” eller “gamification”.

Værdier og pædagogik
Al pædagogik er normativ. Om vi vil det eller ej, vil vi altid allerede noget med vores pædagogik, og vi har forestillinger om, hvad det gode og rigtige er. Disse kan ofte være tavse eller implicitte. Spørgsmålet er, hvordan vi får disse værdier frem i lyset, så vores praksis kan konsolideres og udvikles på baggrund af dem?

Læring og omgivelser
Hvordan interagerer de materielle omgivelser med elevers læring, undervisningen og pædagogikken? Alt fra indretning af klasseværelser, lys og farver har stor indflydelse på stedet og stedets praksis. Derfor giver det god mening at tænke over, om vi har indrettet os hensigtsmæssigt.

Skræddersyede interventioner

Ønsker I en konkret forandring i jeres organisation, vil det være en fordel at skræddersy en intervention, som kan sætte gang i den ønskede forandring.

Denne skræddersyning kræver et grundigt forarbejde. Derfor vil jeg besøge jeres organisation, hvor jeg indsamler data gennem eksempelvis interviews, observationer, spørgeskemaer, fotografering og dokumentindsamling. Interventionerne kan have forskellig karakter alt efter den ønskede forandring, og det der kendetegner jeres konkrete organisation.

Pædagogisk konsulent

Jeg har været pædagogisk konsulent i mange forskellige sammenhænge, og vil glæde sig til at arbejde med jer. Jeg samarbejder med andre konsulenter, da større og mere komplekse opgaver løses bedre, når vi er flere konsulenter på.