Dag Munk Lindemann

Videnskabelig assistent, DPU, Aarhus Universitet
Cand.pæd i pædagogisk filosofi & professionsbachelor som lærer


UDDANNELSESVIDENSKAB

Jeg er tilknyttet afdeling for uddannelsesvidenskab ved DPU, Aarhus Universitet. En stor del af mit arbejde består i at undervise, vejlede og eksaminere på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab. Som holdunderviser beskæftiger jeg mig med alle apsekter af uddannelsesvidenskab.


VANER I KOGNITION, BEVIDSTHED OG LÆRING

Lige for tiden arbejder jeg med, hvordan vaner indgår i vores forståelse af den menneskelige kognition. Dette har til formål at opnå en (ny) forståelse af, hvordan læring og kognition sker.